Lappajärven tutkimushistoria 3: Unohdettu Hammarström

Rudolf Hammarström oli toinen kärnäiittiin perehtynyt tutkija ja ernsimmäinen, joka kartoitti sen levinneisyyttä. Hänen kärnäiittikuvauksensa ja käsityksensä Kärnänsaaren olemuksesta eroosiojäänteenä pätevät pääpiirteissään edelleen. Silti kraatteritutkija-Hammarströmistä ei ole kuullut kukaan.