Keurusselän šokkilamellien paluu

Keurusselän pirstekartiot ja šokkilamellit löytyivät loppuvuonna 2003. Tarkemmin šokkilamelleja tutkittiin vuonna 2010, mutta sittemmin niiden osalta on ollut hiljaisempaa. Nyt uudessa tutkimuksessa Keurusselän šokkilamellit ovat kuitenkin taas mukana yritettäessa selvittää, onko mineraalirakeiden asennolla suhteessa šokkiaaltoon mitään merkitystä sen suhteen, millaisia šokki-indikaattoreita kiveen lopulta syntyy.

Paasselän mineraalit maailmankartalle

English: A team lead by Dr. Gavin Kenny found new shock metamorphic features in apatite grains from Paasselkä impact structure, with potential implications for the estimates of volatile contents of the interiors of the terrestrial planets.
Uudet tulokset Paasselän shokkimemorfisista mineraaleista voivat vaikuttaa arvioihin maankaltaisten planeettojen sisäosien veden määrästä.